• Phone: 
  • info@konchurang.org

Phát biểu của BGĐ Khu BTTN KCR, nhân kỷ niệm ngày lâm nghiệp Việt nam (1995-2022)

28/11/2022

Phát biểu của BGĐ Khu BTTN KCR, nhân kỷ niệm ngày lâm nghiệp Việt nam (1995-2022)

phát biều nhân ngày LN VN

Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28/11/1959 về “Tết trồng cây” và công tác lâm nghiệp, cũng như để động viên toàn dân, các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, người lao động lâm nghiệp, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đã và đang hoạt động, gắn bó với ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam; ngày 28/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg về việc tổ chức “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” vào ngày 28 tháng 11 hàng năm, theo đó, bắt đầu từ năm 1995, Việt nam lấy ngày 28/11 là “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam”.    

Để kỷ niệm “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam”, hôm nay 28.11.2022 BQL khu BTTN KCR Tc gặp mặt CBVC & NLĐ nhằm:

Ôn lại những nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của CBVC &NLĐ khu BTTN KCR, những khó khăn thách thức trong công tác QLBVR, BTTN thời gian tới, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái; tình cảm yêu ngành, yêu nghề, yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Khu BTTN KCR. Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, Bảo vệ, phát triển rừng với năng suất, chất lượng cao; sử dụng tài nguyên rừng bền vững, hợp lý, tiết kiệm. Vận động, tổ chức các cá nhân có những hoạt động cụ thể, những công trình, những việc có ích trong công tác QLBVR, BTTN; biểu dương, khen thưởng TC, CN có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước hết tôi xin sơ lược những nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của CBVC &NLĐ khu BTTN KCR qua các thời kỳ từ khi thành lập (18.3.2004) đến nay:

Khó khăn, vướng mắc

Ngày ngày 18 tháng 3 năm 2004  UBND Tỉnh Gia lai ra quyết định số 28/2004/QĐ – UB V/v thành lập Khu BTTN KCR trực thuộc Chi cục KL Gia lai. Từ tháng 6.2004 bắt đầu có 5 Công chức đầu tiên được điều động về công tác tại Khu BTTN KCR, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp, là 1 đơn vị xa xôi nhất Tỉnh, rừng, đất rừng chưa được giao, cơ sở vật chất kỹ thuật bắt đầu từ số không, số lượng CB CCVC &NLĐ thiếu cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu TC không phù hợp (Khu BTTN KCR trực thuộc Chi cục KL, nhưng ko phải là trạm, là hạt KL, cũng ko hẳn là chủ rừng..)

*Thành tích

 Ngay sau khi Khu BTTN KCR đi vào hoạt động (tháng 6.2004) CBCCVC & NLĐ của Khu BTTN KCR đã có những nỗ lục cố gắng vượt bậc hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, cụ thể:

-Trong công tác Tổ chức, đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo Tỉnh Gia lai dần hoàn thiện cơ cấu TC khu BTTN KCR phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành và đảm bảo đáp ứng thực tiễn công tác chuyên môn của BQL khu BTTN KCR.

+Ngày 23 tháng 03 năm 2009, UBND Tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc chuyển đổi KBTTN Kon Chư Răng trực thuộc Chi cục Kiểm lâm sang thành Ban quản lý KBTTN Kon Chư Răng trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, cơ cấu tc có Ban GĐ, các phòng chuyên môn.

+ Ngày 15 tháng 08 năm 2012, UBND Tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 391/QĐ-UBND Qui định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy BQL khu BTTN KCR, cơ cấu TC  của BQL khu BTTN KCR đã có các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, trong đó có hạt Kiểm lâm KCR.

+ Ngày 21 tháng 12 năm 2015, UBND Tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 850/QĐ-UBND V/v xếp hạng các đơn vị SN, DV công lập thuộc nghành NN&PTNT Gia lai, trong đó BQL khu BTTN KCR được xếp loại 2( PC chức vụ GĐ 0.7; Tp 0.4).

-Trong công tác đầu tư XD cơ bản

+Đến năm 2008, bước đầu BQL Khu BTTN KCR đã XD cơ sở vật chất đáp ứng công tác, sinh hoạt của CBCCVC&NLĐ( có 4Km đường nội bộ bằng nhựa đường, BTXM; nhà lv, ăn ở, ô tô, xe máy...)

+Năm 2009, có điện lưới.

+Năm 2010, có cáp quang, Wifi, intenets, trạm phát sóng điện thoại..

+Năm 2020, có hơn 30 km đường giao thông nội bộ(chủ yếu là đường BTXM); có hàng nghìn m2 nhà phục vụ công tác, sinh hoạt của CBCC &NLĐ & phát triển DLST, trong đó có nhà Chuyên gia, có 3 Trạm, 6 chốt BVR

+ Ngày 07 tháng 06 năm  2022, UBND Tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 313/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng phục vụ QLBVR & PT vùng đệm khu BTTN KCR, trong đó Tỉnh cho xây dựng, nâng cấp gần 30 km đường nội bộ KCR, đường điện lưới đến trạm BVR Trại Dầm, xây dựng Quảng trường, vườn hoa, khuôn viên, hồ Sinh thái.. Dự kiến Dự án sẽ được khởi công vào dịp tết năm 2023.

-Công tác QLBVR, BTTN

+Rừng của khu BTTN KCR cơ bản được QLBV tốt, tăng cả về số lượng, chất lượng(độ che phủ tăng 1,1%; tỷ lệ rừng giàu tăng tử 23% khi mới thành lập, hiện nay lên hơn 69%)

+Năm 2018, BQL Khu BTTN KCR được UBND Tỉnh trao Giải thưởng Môi trường của tỉnh Gia lai.

+Năm 2019, BQL Khu BTTN KCR được Bộ TNMT tặng Giải thưởng Môi trường Quốc gia

+Năm 2021, Khu BTTN KCR được UNECO công nhận nằm trong vùng lõi của khu DTSQ Thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

-Công tác nghiên cứu khoa học

 

Từ khi thành lập BQL khu BTTN KCR đã chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho các TC, CN trong nước, quốc tế đến NC khoa học tại Khu BTTN KCR, đã hỗ trợ hàng chục sinh viên làm luận văn tốt nghiệp ĐH, sau ĐH, luận văn tiến sĩ,  hàng chục trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, quốc tế đến NC khoa học tại khu BTTN KCR, kết quả đã giúp BQL khu BTTN KCR nắm chắc hơn về TNTN, Đa dạng sinh học từ đó thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn được giao, từ đó BQL khu BTTN KCR đã ghi nhận được 1602 loài động thực vật và 66 loài vi nấm trong KBT, tăng 555 loài(so với khi mới thành lập). Các số liệu về Đa dạng SH sẽ tiếp tục được BQL Khu BTTN KCR cập nhật hàng tuần trên Webs của Khu BTTN KCR

*Thách thức

Thưa các đc, trong thời gian tới tình hình biến đổi về khí hậu sẽ diễn biến phức  tạp, Chính phủ yêu cầu các Đơn vị sự nghiệp công lập từng bước giảm chi ngân sách, tự chủ tài chính, UBND Tỉnh Gia lai đang trình TW mở rộng gấp ba diện tích khu BTTN KCR,... sẽ đặt ra nhiều thách thức cho công tác QLBVR BTTN của BQL Khu BTTN KCR.

Tôi tin tưởng rằng CBVC & NLĐ KCR sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong công tác QLBVR, BTTN, tinh thần đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc sự nghiệp BVPTR, BTTN tại khu BTTN KCR, Chúc sự nghiệp QLBVPTR, BTTN tại khu BTTN KCR đạt nhiều thành tích hơn nữa, chúc các CBVC & NLĐ các thế hệ của BQL Khu BTTN KCR & gđ sức khỏe, hạnh phúc và thành công

5

4

3

Hình ảnh: các viên chức và người lao động phát biểu, chia sẽ kinh nghiệm truyền thống trong công tác Quản lý bảo vệ rừng.

2

 

faad40b449a390fdc9b2