• Phone: 
  • info@konchurang.org

Hình ảnh Trung tâm Nhiết đới Viết Nga Tổ chức hội thảo khoa học tại Khu BTTN KCR, có các nhà Khoa học trong nước, quốc tế về dự

16/11/2022

Hình ảnh Trung tâm Nhiết đới Viết Nga Tổ chức hội thảo khoa học tại Khu BTTN KCR, có các nhà Khoa học trong nước, quốc tế về dự

IMG_2381 

  IMG_2379

f284aba447478119d856

e62a97d77834be6ae725

bdbd444fabac6df234bd

4055d526c4de02805bcf