• Phone: 
  • info@konchurang.org

Bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống muôn loài .

28/12/2023

Bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống muôn loài .

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, bảo vệ đang dạng sinh học, lãnh đạo BQL khu Bttn Kon Chư răng đã chỉ đạo các tổ BVR, TTGDMT, các bộ phận trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến bà con vùng đệm về nâng cao ý thức, trách nhiệm  bảo vệ rừng, bảo vệ tại nguyên rừng, bảo vệ đa dạng sinh học. 

BVR1

BVR 3

BVR2

BVR4

 

Rừng chính là lá phổi xanh cung cấp oxy cho chúng ta thở hàng ngày. Rừng không chỉ là bóng mát, là người bạn thân thiết của chúng ta mà còn là nơi sinh sống của khỉ, vượn, ong , chim, cá…các cây gỗ lớn, đặc biệt còn có rất nhiều cây thuốc dùng để chữa bệnh.

Rừng Kon Chư Răng là thượng nguồn sông Côn cung cấp nước ngọt phục vụ cuộc sống của bà con vùng đồng bằng vùng hạ lưu như Bình Định, Phú Yên….

Với tình yêu núi rừng, tinh thần trách nhiệm trong công việc là giữ gìn màu xanh của rừng, sự bình yên cho các loài sinh vật sống trong khu rừng, kể cả con người các đồng chí lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đã thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị BVR giáp ranh trong việc phối hợp tuần tra BVR và trao đổi thông tin…

Phòng: TTGDMT & DVMT